下载五子棋小游戏|五子棋最高几段|

【南吕】金字经_增叶云中山

作者:张可久 朝代:元代
【南吕】金字经_增叶云中山原文
增叶云中山行

万里封侯贵,一场春梦中,破帽青鞋策短筇。逢,南山采药翁。?#19968;?#27934;,白云千万重。

?#26790;?#19992;?#26391;?br />
细草眠白兔,小花啼翠禽,且听松风尘?#26691;酢?#23547;,洞天深又深。游仙枕,顿消名利心。

青霞赵肃斋索赋

酒后诗情放,水边归路差,何处青霞仙子家?#21487;常?#32736;苔横古槎。竹阴下,小鱼争柳花。

寿彦远卢使君

胜境藏仙洞,浩歌来醉乡,菡萏开十里塘。香,卢家白玉堂。仙人仗,凤头萱草黄。

湖上寒食

火冷尝仙饭,酒香撒鬼钱,细雨家家杨柳烟。园,断桥西堍边。秋千倦,玉人争画船。

环绿在上

水冷溪鱼贵,酒香霜蟹肥,环绿亭深掩翠微。梅,落花浮王杯。山翁醉,笑随明月归。

开玄道院

翠崦仙云暗,素琴冰涧长,画永人闲白玉堂。尝,煮茶春水香。玄泉上,鹤飞松?#35835;埂?br />
佛会

万寿月面佛,十方云会僧。宝殿香风秋树鸣。青,莲花地上生。灵上顶,半空玉磐声。

王国用胡琴

雨漱窗前竹,涧流冰上泉,一缕清风动二弦。联,小山秋水篇。昭君怨,塞云黄暮天。

题扇

玉手银筝柱,翠涛金屈卮,正是鱼肥蟹健时。诗,醉题秋扇儿。黄华字,乱风摇柳丝。

次韵

出岫白云笑,入山明月愁,两字功名四十秋。羞,死封不义侯。村学究,?#21494;?#20070;青海头。云雨山头暗,女牛大上期,宝鼎香寒玉漏迟。推,角门花影移。鸳鸯会,莫教明月知。

【南吕】金字经_增叶云中山拼音解读
zēng yè yún zhōng shān háng

wàn lǐ fēng hóu guì ,yī chǎng chūn mèng zhōng ,pò mào qīng xié cè duǎn qióng 。féng ,nán shān cǎi yào wēng 。táo huā dòng ,bái yún qiān wàn zhòng 。

fǎng wú qiū dào shì

xì cǎo mián bái tù ,xiǎo huā tí cuì qín ,qiě tīng sōng fēng chén lǜ yīn 。xún ,dòng tiān shēn yòu shēn 。yóu xiān zhěn ,dùn xiāo míng lì xīn 。

qīng xiá zhào sù zhāi suǒ fù

jiǔ hòu shī qíng fàng ,shuǐ biān guī lù chà ,hé chù qīng xiá xiān zǐ jiā ?shā ,cuì tái héng gǔ chá 。zhú yīn xià ,xiǎo yú zhēng liǔ huā 。

shòu yàn yuǎn lú shǐ jun1

shèng jìng cáng xiān dòng ,hào gē lái zuì xiāng ,hàn dàn kāi shí lǐ táng 。xiāng ,lú jiā bái yù táng 。xiān rén zhàng ,fèng tóu xuān cǎo huáng 。

hú shàng hán shí

huǒ lěng cháng xiān fàn ,jiǔ xiāng sā guǐ qián ,xì yǔ jiā jiā yáng liǔ yān 。yuán ,duàn qiáo xī tù biān 。qiū qiān juàn ,yù rén zhēng huà chuán 。

huán lǜ zài shàng

shuǐ lěng xī yú guì ,jiǔ xiāng shuāng xiè féi ,huán lǜ tíng shēn yǎn cuì wēi 。méi ,luò huā fú wáng bēi 。shān wēng zuì ,xiào suí míng yuè guī 。

kāi xuán dào yuàn

cuì yān xiān yún àn ,sù qín bīng jiàn zhǎng ,huà yǒng rén xián bái yù táng 。cháng ,zhǔ chá chūn shuǐ xiāng 。xuán quán shàng ,hè fēi sōng lù liáng 。

fó huì

wàn shòu yuè miàn fó ,shí fāng yún huì sēng 。bǎo diàn xiāng fēng qiū shù míng 。qīng ,lián huā dì shàng shēng 。líng shàng dǐng ,bàn kōng yù pán shēng 。

wáng guó yòng hú qín

yǔ shù chuāng qián zhú ,jiàn liú bīng shàng quán ,yī lǚ qīng fēng dòng èr xián 。lián ,xiǎo shān qiū shuǐ piān 。zhāo jun1 yuàn ,sāi yún huáng mù tiān 。

tí shàn

yù shǒu yín zhēng zhù ,cuì tāo jīn qū zhī ,zhèng shì yú féi xiè jiàn shí 。shī ,zuì tí qiū shàn ér 。huáng huá zì ,luàn fēng yáo liǔ sī 。

cì yùn

chū xiù bái yún xiào ,rù shān míng yuè chóu ,liǎng zì gōng míng sì shí qiū 。xiū ,sǐ fēng bú yì hóu 。cūn xué jiū ,qiě dú shū qīng hǎi tóu 。

qíng

yún yǔ shān tóu àn ,nǚ niú dà shàng qī ,bǎo dǐng xiāng hán yù lòu chí 。tuī ,jiǎo mén huā yǐng yí 。yuān yāng huì ,mò jiāo míng yuè zhī 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

张可久 张可久 张可久(约1270~1348以后)字小山(一说名伯远,字可久,号小山)(《尧山堂外纪》);一说名张可久肖像(林晋生作)可久,字伯远,号小山(《词综》);又一说字仲远,号小山(《四库全书总目提要》),庆元(治所在今浙江宁波鄞县)人,元朝重要散曲家,剧作家,与乔吉并称“双壁”,与张养浩合为“二张”。…详情

【南吕】金字经_增叶云中山原文,【南吕】金字经_增叶云中山翻译,【南吕】金字经_增叶云中山赏析,【南吕】金字经_增叶云中山拼音版,出自张可久的作品

版权声明:本文内容?#36175;?#21451;上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ybktfc.tw/shi/59475.html

诗词类别

张可久的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语

下载五子棋小游戏